Landbouwhuisdieren

Onze gemengde praktijk heeft een grote klantenkring binnen de landbouwhuisdieren.
Een belangrijk onderdeel hiervan is de Melkveehouderij, Vleesvee, varkens en mestkalveren.

Melkvee
Diergeneeskunde in de melkveesector betekent niet alleen de ambulante zorg van zieke dieren, maar ook de uitdaging van passende bedrijfsbegeleiding. Een goede productie en bedrijfsresultaat is voor elk bedrijf anders. Elke veehouder heeft zijn eigen doelen.
Wij proberen hierin te ondersteunen met in het achterhoofd een goede diergezondheid en dierwelzijn. In dit kader worden door Herman, Rob en Hugo periodiek elke hun vaste bedrijven bezocht. Bij deze twee, vier of zes wekelijkse bezoeken, wordt er naast de gebruikelijke drachtcontrole en preventieve handelingen, ook aandachtspunten in jongveeopfok, voeding en klauw- en uiergezondheid besproken.

Vleesveehouderij
Rassen zoals Blonde d’ aquitaine, Belgisch Wit-Blauw en Verbeterd Roodbont worden zowel hobbymatig als professioneel gehouden. Hierbij wordt onze hulp geregeld ingeroepen bij de geboorte. In veel gevallen gaat het dan om de keizersnede.
Deze visites zijn natuurlijk niet te plannen. Daarom zijn er ook snachts en in het weekend altijd 2 rundveedierenartsen bereikbaar om u te helpen.

IMG_1700

Vleeskalveren
In de kalversector hebben wij als dierenarts vooral een begeleidende rol. In overleg met kalverhouder en vertegenwoordiger, streven we naar goede diergezondheid en productie. Richard Bomers en Stephan van der Raaf zijn als geborgd vleeskalverdierenarts dagelijks te vinden op bedrijven met blank en rosévleeskalveren. Wij behandelen individuele dieren en geven onafhankelijk advies op koppelniveau.
Tegenwoordig is daar ook de extra uitdaging in de reductie van het antibioticum gebruik. Met behulp van bedrijfsbehandel- en gezondheidsplan volgens de IKB regeling wordt hier mede vorm aangegeven.

kalfjes

Varkens
In de varkenssector werken Norbert Vonk en Hugo Krabbenborg op vermeerderings- en afmestbedrijven.

20060202_1825