8 okt Varkens

Afrikaanse varkenspest
Afrikaanse varkenspest (AVP –Asfarviridae) is een virusziekte waarvoor alleen gedomesticeerde varkens en het wilde zwijn gevoelig zijn. Voor mensen en andere diersoorten is de ziekte niet gevaarlijk. De ziekte komt met name voor in Afrika, meer specifiek in de landen ten zuiden van de Sahara. Vanaf 2007 werden de eerste introducties in Oost-Europa/Georgië waargenomen en vanaf 2014 in de Europese Unie. Sindsdien verspreid de ziekte zich snel door Oost-Europa maar ook in China. AVP verspreid zich via direct contact. Indirecte verspreiding via mensen (voedingsmiddelen met besmet vlees), materialen, transportwagens en dergelijke is ook mogelijk.

Symptomen
Varkenspest kan zich uiten in verschillende vormen, van bijna geen verschijnselen tot huidbloedingen en plotselinge sterfte. De meest voorkomende symptomen zijn:

  • koorts
  • verlies van eetlust
  • sloomheid
  • huidbloedingen in voornamelijk de oren, staart, buik en binnenzijde van de ledematen
  • wankel in de achterhand, hondenzit

Bij klassieke varkenspest kunnen ook neurologische verschijnselen optreden. Bij Afrikaanse varkenspest kan een bloedige diarree aanwezig zijn. De incubatietijd van het virus is 2-20 dagen (max. 40).

Verspreiding
In België is 13 september voor het eerst bij wilde zwijnen Afrikaanse Varkenspest aangetroffen. Waarschijnlijk is de ziekte van uit Oost-Europa overgebracht met tussenkomst van menselijk handelen. Er kan dan bijvoorbeeld gedacht worden aan transport van besmet vlees, jagersuitrusting of vrachtwagens.

In België zijn in het besmette gebied tot op heden 53 wilde zwijnen met AVP gevonden. De Belgische overheid heeft daarom besloten om voor 2 oktober 2018 alle gehouden varkens in dat gebied te ruimen. In het besmette gebied gelden verder een jacht- en een wandelverbod. In het buffergebied daarbuiten wordt de populatie wilde zwijnen  zoveel mogelijk terug gebracht.

Preventie
In Nederland is de aandachtsfase van het beleidsdraaiboek ingegaan. Dat betekent dat voorbereidingen worden getroffen om in geval van besmetting snel te kunnen handelen.
De nadruk ligt nu op het aanscherpen van de biosecurity en andere preventieve maatregelen om insleep te voorkomen. Dit geldt voor alle houders van varkens: ook hobbymatig of op zorgboederijen.
Bij de preventie van verspreiding van Afrikaanse Varkenspest is de dierenarts betrokken in verband met ‘Early Warning’. Deze vroege signalering is zeer belangrijk. Er is daarom voor dierenartsen, dierenhouders en laboratoria een meldingsplicht.

Wanneer bij varkens verschijnselen worden gezien die kunnen wijzen op varkenspest, neem
dan contact op met de NVWA via het landelijk meldpunt voor dierziekten: 045- 546 31 88
Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Van uit de Europese unie is een filmpje gemaakt ter informatie

Vragen
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met uw dierenarts.