Nieuwsbrief Mei 2019

  13 mei nieuwsbrief, Rundvee

Voor de komende maanden zijn er bij de runderen een aantal zaken actueel. Vliegen/knutten bestrijding: afgelopen jaren zien we een duidelijke toename van de oogziekte Houw. Aangetast dieren krijgen een witte waas op het hoornvlies, knijpen hun oog dicht en kunnen een hoornvlieszweer op het oog ontwikkelen. De bacterie die

nieuwsbrief januari 2019

  9 feb nieuwsbrief, Rundvee

Ondanks de tot nu toe milde winter in Nederland, is het weer extra belangrijk om de kalveren goed warm te houden. Daarom willen wij u erop attenderen dat wij nog steeds kalverdekjes aanbieden voor € 12,50 excl. btw. De dekjes gaan het langste mee met dicht geklikte sluitingen tijdens het

tepelgezondheid

  12 dec Rundvee

In de herfstperiode hebben wij een groot aantal koeien gezien met acute uierontsteking. Veelal  gaat het dan om een E. coli of Klebsiella mastitis. Met geluk en tijdige behandeling kunnen we veel koeien redden. Helaas is de ervaring dat de melk niet goed terugkomt. Voorkomen is dus beter dan genezen.

Sneltest mastitis

  7 feb Rundvee

Met de komst van eerste keus uierinjector Orbenin LC, is goed en regelmatig melkonderzoek nog belangrijker geworden. Orbenin LC is een smallspectrum penicilline. Dit betekent dat het werkzaam is bij uierontsteking veroorzaakt door staphylokokken en streptokokken. Acute uierontsteking wordt vaak veroorzaakt door coliforme bacteriën en moeten behandeld worden met een

Tylucyl

Tylucyl is een nieuw product met eerste keus antbioticum. Vanaf eind februari is deze bij ons verkrijgbaar in plaats van Tylan. Tylucyl heeft de werkzame stof tylosine. Het grote voordeel is de brede registratie. Dit product is bij runderen in te zetten bij verschillende infecties: longontsteking baarmoederontsteking uierontsteking tussenklauwontsteking ook

Orbenin Lactation

  1 jan Rundvee

Vanaf 1 januari 2017 hebben we Orbenin Lactation in ons assortiment. Dit is een eerste keus mastitis injector ter behandeling van klinische uierontsteking. toediening: 3 maal 1 injector per kwartier per 48 uur. wachttijd: 96 uur melk en 7 dagen vlees. Cloxacilline, het antibioticum in deze injector, is werkzaam tegen

Gewijzigde UDD-regeling

Vanaf 1 januari 2017 zijn de voorwaarden waaronder tweede keus middelen door veehouders gebruikt mogen worden gewijzigd. Dit geldt voor bedrijven met varkens, melkkoeien en mestkalveren. Tweede keus middelen mogen voor maximaal 3 indicaties in het bedrijfsbehandelplan opgenomen worden. Deze antibiotica mag op het bedrijf (max 5% van de dieren)

aanpak BVD en IBR

  27 sep Rundvee

Graag zouden we de aanpak van BVD en IBR nog eens extra onder de aandacht brengen. Afgelopen jaar hebben we zowel bij melk- als vleesveehouders problemen gezien met deze ziektes. Voor zowel  BVD als IBR geldt, voorkomen is beter dan genezen. Zeker nu er een subsidie regeling is, is het

Neospora

  2 mrt Rundvee

Neospora caninum is een cellige parasiet en veroorzaakt eigenlijk geen ziekteverschijnselen. Echter is het de belangrijkste oorzaak van verwerpen bij rundvee. 80% van de Nederlandse bedrijven heeft er mee te maken, maar een behoorlijk aantal veehouders weet niet of hun bedrijf besmet is. Neospora geeft namelijk geen ‘abortusstorm’ maar een

Dofatrim-ject

  21 jan producten, Rundvee

Als vervanger van Diatrim® voor de indicatie mastitis, hebben we Dofatrim-ject®. Om dit te mogen toedienen, moet dit middel in uw behandelplan staan. Daarom dient u dit papier bij uw bedrijfsbehandelplan te voegen. Dofatrim-ject® is een antibioticum wat ingezet kan worden voor bij de volgende dierziekten; Indicaties volgens bedrijfsbehandelplan: