Nieuwsbrief Schaap Mei 2019

Voor de komende paar maanden zijn er enkele zaken actueel. De laatste jaren zien we veel problemen eind juni en begin juli met de rode lebmaagworm (haemonchus). Deze infectie neemt zeer snel in ernst toe, waardoor sterfte of sterk vermageren de “eerste” symptomen zijn. Ons advies is dus om in

behandelplan schaap

  10 feb Schapen en geiten

Voor de sectoren varkens, rundvee, pluimvee en mestkalveren is het sinds 2014 verplicht voor de veehouder een bedrijfsbehandelplan te hebben. Voor veehouders met schapen is dit geen verplichting. De veehouder mag echter enkel dieren behandeling volgens voorschrijven en advies dierenarts. Het erg gemakkelijk om dit in de vorm van een