21 jan producten, Rundvee

Als vervanger van Diatrim® voor de indicatie mastitis, hebben we Dofatrim-ject®.
Om dit te mogen toedienen, moet dit middel in uw behandelplan staan.

Daarom dient u dit papier bij uw bedrijfsbehandelplan te voegen.

Dofatrim-ject® is een antibioticum wat ingezet kan worden voor bij de volgende dierziekten;

Indicaties volgens bedrijfsbehandelplan:

tabel