10 feb Schapen en geiten

Voor de sectoren varkens, rundvee, pluimvee en mestkalveren is het sinds 2014 verplicht voor de veehouder een bedrijfsbehandelplan te hebben.
Voor veehouders met schapen is dit geen verplichting. De veehouder mag echter enkel dieren behandeling volgens voorschrijven en advies dierenarts.
Het erg gemakkelijk om dit in de vorm van een behandelplan te doen, zodat het mogelijk is om zelf uw zieke schaap te behandelen en niet voor elke behandeling de dierenarts nodig te hebben. Bij uw volgende bezoek aan de praktijk kan u een behandelplan meekrijgen.

Helaas mogen op een dergelijk behandelplan enkel eerste keus middelen die geregistreerd zijn voor schapen vermeld worden. Het grootste probleem hierbij is, dat er geen ontstekingsremmers geregistreerd zijn in Nederland voor het gebruik bij schapen.
In het verleden werd het gedoogd deze met een OFFLABEL use verklaring af te geven. Het handhavingsbeleid van de NVWA is echter zodanig veranderd dat dit niet meer mogelijk is. Dit houdt in dat Melovem voor schapen niet wordt afgegeven en enkel na klinische inspectie door de dierenarts voorgeschreven kan worden.